Vaarwel BPM, welkom CO2-heffing

Er wordt al jaren gespeculeerd over een vervanger van de BPM en in 2013 gaat het er dan van komen. We leggen uit hoe het werkt, maar wie weet verzint het volgende kabinet weer wel een nieuwe regeling.

 

 

 

Sinds 24 december 1992 moet iedereen die een nieuwe personenauto of motorrijwiel aanschaft bovenop de BTW een extra toeslag betalen aan de fiscus (staatskas). Dit is een vast basispercentage wat betaald moet worden over de netto catalogusprijs van het aan te schaffen voertuig. Deze wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (kortweg wet op de BPM) werd vanaf 2008 aangevuld met de CO2-toeslag BPM (in de volksmond slurptax genoemd). Een nieuwe wet over een CO2-toeslag die, zo werd het door de politiek uitgelegd, in het leven werd geroepen om de kelderende autoverkopen te remmen en consumenten te stimuleren om een nieuwe, milieubewuste auto aan te gaan schaffen.

Bij aanvang van deze nieuwe wetgeving werd er dan ook volop gestunt door autodealers met allerlei lokkertjes om deze bijtellingsvoordelen nog meer kracht bij te zetten. Zoals de slooppremie en BTW-teruggave. Maar nu 4 jaar later lijkt de automarkt weer te krimpen (voornamelijk in het lage en midden segment) en blijven zowel importeurs als dealers met een overvloed aan auto’s zitten. Dit door vooraf afgesproken afname afspraken met autofabrikanten, die niet zelf met het risico van overproductie willen zitten.   

Wel of geen Kilometerheffing, BTW verhoging en bijtelling verlaging, de politieke denktank die er achter zit heeft het er maar druk mee. Om enerzijds aan de door de Europese Unie opgelegde emissie-eisen te voldoen en aan de andere kant een voor de staatskas zo gunstig mogelijke regeling te treffen, die te verantwoorden is richting de eindgebruiker en meegaat met de (verplichte) doorontwikkeling van schonere motoren in de autobranche.

Huidige BPM-regeling
De BPM is in Europees opzicht omstreden omdat deze belasting het vrije verkeer van goederen negatief beïnvloedt. BPM wordt – eenmalig – betaald bij de eerste registratie van een personenauto (of motorfiets) in Nederland door de houder van het voertuig. De autobranche int de BPM en draagt deze af aan de fiscus.
Aanvankelijk werd er enkel onderscheid gemaakt tussen het gebruik van benzine- of dieselmotoren in het voertuig, maar omdat deze emissies steeds verder richting elkaar komen,  en ze verwachten dat deze gelijk zijn aan elkaar in 2015, werden er CO2-afhankelijke toeslagen ingevoerd.

De vaste dieseltoeslag is sinds 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde toeslag. Deze toeslag bedraagt met ingang van 1 januari 2013 € 54,- per gram CO2 uitstoot en wordt berekend vanaf 70 gram/km. De benzinekorting is in 2013 niet meer van kracht.

CO2-toeslag BPM/ Slurptax
De CO2-toeslag BPM, in de volksmond slurptax genoemd, is een extra belasting (bovenop de BPM), die tot 2013 in Nederland bij aanschaf van een personenauto moet worden betaald. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van hoe veel CO2 het voertuig per kilometer uitstoot, hetgeen sterk gerelateerd is aan het brandstofverbruik per kilometer.

De grenswaarde van de CO2-uitstoot voor benzineauto’s was voorheen vastgesteld op 232 g/km, en voor diesels op 192 gram per kilometer. Boven die grenswaarde bedraagt de CO2-toeslag €110 voor elke gram CO2 die een auto meer uitstoot per kilometer. Per 1 januari 2009 zijn de eisen verder aangescherpt tot 212 en 176 gram per kilometer. Bovendien is de toeslag verhoogd tot €125 per extra gram CO2 uitstoot.

Voor hybride auto’s geldt een andere regeling. Maar door deze slurptax kan een streep, omdat deze per 2013 verleden tijd is.

CO2 regeling van 2013 tot 2015
De vaste dieseltoeslag is sinds 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde toeslag. Deze toeslag bedraagt met ingang van 1 januari 2013 € 56,13 per gram CO2 uitstoot en wordt berekend vanaf 70 gram/km. De benzinekorting is in 2013 niet meer van kracht. Auto’s die rijden op aardgas worden in de autobelastingen behandeld als auto’s die rijden op benzine.

Voor de berekening van de BPM die verschuldigd is voor auto’s die op LPG en E85 rijden blijft de huidige berekeningsmethodiek voor de BPM van toepassing; dit houdt in dat LPG en E85 dezelfde CO2-zuinigheidsgrenzen kennen als benzinemotoren. Voor auto’s met CNG (compressed natural gas, in het Nederlands: aardgas onder druk) motoren gelden de zuinigheidsgrenzen van benzinemotoren.

Onderstaande tabellen bevatten een overzicht van de CO2-grenswaarden voor de bepaling van de BPM voor benzine- en dieselauto’s in de jaren 2013 tot en met 2015.

De grenswaarden staan volgens het ministerie van Financiën in principe vast. De bedragen die gekoppeld zijn aan de verschillende uitstootgrenzen zijn onder voorbehoud van de jaarlijkse evaluaties door het ministerie van Financiën van de effecten van de zuinigheidsgrenzen en bijbehorende tarieven.

Bron: raivereniging.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.